top of page

Svedjeholmskyrkan har ända sedan starten år 1985 varit missionellt inriktad och fokuserad på lokal, nationell och global mission, främst pionjärmission.

 

Här finns en pdf-fil med uppdaterad information

om aktuella missions- och biståndsprojekt som vi

är involverade i.

 

 

Nedan följer en intervju med Hasse Svensson, som är en av medlemmarna i församlingen.

 

Därefter kan du läsa mer om vår världsomtäckande mission - om våra hjälpverksamheter och humanitära arbete i 14 olika länder, inkl. Sverige. Det är platser som vi besöker och stödjer regelbundet.

Världs- mission

bottom of page