top of page
pexels-toa-heftiba-şinca-1194396.jpg

Photo by Toa Heftiba Şinca, cottonbro and Maor Attias

Israel

Engagemanget för landet Israel samt återsamlandet av det judiska folket finns med som en del i vår kallelse som församling. Varje söndag ber vi för och välsignat Israel, samt ber om fred mellan judar och araber. Därtill har vi arrangerat Israelfestivaler och vid tre tillfällen har Israels ambassadör i Sverige deltagit för att medverka.

  • Vi stödjer ”Förenade Israelinsamlingen”. Ulf Cahn som är generalsekreterare har besökt församlingen och undervisat om Israel vid ett flertal tillfällen. De insamlade medlen ges till deras verkställande organisation, The Jewish Agency for Israel, förfogande. Huvudändamålet har alltid varit att hjälpa till med invandring och integration och I tider när invandringen har gått ner satsar de på att hjälpa andra utsatta – föräldralösa barn och ungdomar, äldre och handikappade. Du kan läsa mer om projekten på hemsidan www.israelinsamlingen.org.

  • Vi stödjer ”World Evangelistic Organisation” (WEO), med dess representanter Arja och Henry Winterstrang. De bedriver matutdelning bland fattiga och understödjer messianska församlingar.

  • Vi stödjer även israelfonden ”Keren Kajemet” med deras kända och omfattande trädplanteringsprojekt. Sedan grundandet 1901 har de planterat mer än 250 miljoner träd. De planterar träd för att jordmånen ska förbättras och då blir klimatet mer gynnsamt i landet. Se hemsidan http://www.kkl.nu/bestall-donera/allmanna-donationer/tradplantering/

pexels-cottonbro-4033852.jpg
pexels-maor-attias-5192348.jpg

Israel är det enda landet i världen vilkens vardag cirkulerar kring den Hebreiska kalendern. Arbetets och skolans lovdagar bestäms av de judiska ledigheterna, och den officiella dagen för vila är lördagen, den judiska Sabbaten.

Största stad: Jerusalem

Officiellt språk: Hebreiska

Statsskick: Republik

Premiärminister: Benjamin Netanyahu

Erkänd stat: 11 maj 1949 (deklarerad 14 maj 1948)

Befolkning: 8,68 miljoner (2017)

Valuta: Shekel

Nationaldag: 14 maj

Största sjö: Döda havet

Längsta flod: Jordan, 350 km

bottom of page