top of page

MISSION

är vår

VISION

Svedjeholmskyrkan är en kyrka med missionell inriktning. Alla våra verksamheter och projekt är utformade för att välsigna det lokala, nationella och globala missionsarbetet. Detta innebär att dela evangeliet och även visa Guds kärlek i praktisk handling. Här på hemsidan kan du läsa mer om våra olika projekt.

Vi har ett hjärta för "Guds mission" vilket innebär att vi stödjer Guds 

sändning. Alltså att Gud sände sin Son Jesus Kristus till världen och han sänder oss vidare ut till hela världen (Matt 28:18-20).

Vår utmaning är att respondera på Guds mission och uppdrag till oss. Lärjungaträning är den strategi som motiverar vårt missionella arbetet.

Vårt mål är att uppmuntra alla åldrar, generationer och kulturer att vara missionärer där vi är och utöver hela världen. Även uppmuntra till att åka på mission för att betjäna människor tillsammans, sida vid sida, som missionsteam.

Jesus sa:

gå ut och gör alla folk

till lärjungar!

Döp dem i Faderns och Sonens och den helige Andes namn och lär dem att hålla allt som jag befallt er. Och se, jag är med er alla dagar till tidens slut.

 

Matt 28:18-20

bottom of page